Stavební spořitelny brání v refinancování

21/5/2015

Úrokové sazby hypotečních úvěrů jsou rekordně nízko. Již delší dobu splácíte překlenovací úvěr a uvažujete o refinancování hypotečním úvěrem? Ano, měsíční splátky můžete opravdu citelně srazit, nicméně, pokud vás stavební spořitelna nedrží pod zámkem. Některé stavební spořitelny vás totiž ke konkurenci prostě nepustí, a to za žádnou cenu.

Nízké úrokové sazby hypoték, klesající zájem o stavební spoření, které už není tak výhodné, jak v dobách minulých a pokles ochoty půjčit si od stavební spořitelny, to jsou tři vzájemně provázané fenomény, které přidělávají vrásky všem stavebním spořitelnám. Jenom pro srovnání: zatímco v roce 2009 činil objem nově poskytnutých úvěrů ze stavebního spoření 65.7 mld. Kč, loni jen 37.3 mld. Kč . Stavební spořitelny se samozřejmě snaží odliv svých klientů zarazit, např. tak, že nedovolují předčasné splacení překlenovacího úvěru. Bez ohledu na to, že dříve patřila možnost předčasného splacení překlenovacího úvěru nebo meziúvěru bez sankce k vábničkám, na které klienty lákaly.  Rozhodují totiž fakta na papíře, v obchodních podmínkách stojí, že překlenovací úvěr je možné splatit jedině se souhlasem spořitelny a právě toto ustanovení se spořitelnám v těžkých časech hodí. Je totiž tak snadné říct ne.

Rozdíl v úrokové sazbě: klidně 2% p.a. i více 

Klienti tak jsou odkázáni platit drahé překlenovací úvěry a často u nich vidím úrokovou sazbu mezi 4% až 5%, což je při dnešních sazbách hypoték (kolem 2% p.a.) výrazně nevýhodné. I samotná konstrukce překlenovacího úvěru je u vyšších částek (zhruba od 0.5mil Kč) značně dražší varianta než klasicky hypoteční úvěr. 

Obchodní podmínky dávají stavebním spořitelnám poměrně velký manévrovací prostor. Je pravdou, že stavební spořitelny pouze dodržují tkz. pravidla hry, na která klient podpisem úvěrové smlouvy, ale je to min. nefér neumožnit svům klientům refinancování překlenovací úvěr hypotečním úvěrem, protože se např. dostali do finančních problémůkde a refinancováním můžou snížit měsíční splátky třeba i na polovinu. 

Přináším srovnání všech 5 tuzemských stavebních spořitelen, jak reagují na požadavek klienta ohledně refinancování svého překlenovacího úvěru. S čím tedy musíte počítat v případě, když budete chtít svůj překlenovací úvěr refinancovat?

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. (dále pouze Modrá pyramida)

Podle mého názoru je situace v této stavební sporitelně nejhorší. Modrá pyramida kromě nevydávání souhlasu s předčasným splacením překlenovacího úvěru nevydává ani souhlas se změnou zástavního práva na nemovitosti, respektive nevydá souhlas s tím, aby se nový věřitel zapíše jako druhý v pořadí do katastru nemovitostí. To klientům samozřejmě značně komplikuje možné refinancování. Dále je potřeba počítat i s tím, že pokud klient znovu zastaví nemovitost bez souhlasu Modré pyramidy, hrozí mu podle smluvních podmínek pokuta ve výši deseti procent z celkové výše úvěru. A další perlička ze sazebníku této stavební spořitelny, jen za to, že si u Modré pyramidy vyžádáte vyčíslení a písemné potvrzení zůstatku překlenovacího úvěru, počítejte s poplatkem 4.000 Kč.

V tété stavební spořitelně narazíte na nejtvrdší přístup a zároveň tato stavební spořitelna nejdůsledněji brání svým klientům za výhodnější nabídkou.

Českomoravská stavební spořitelna, a.s. (dále pouze Liška)

Dle vyjádření tiskového mluvčího Českomoravské stavební spořitelny platí, že Liška žádosti o předčasné splacení překlenovacích úvěrů automaticky zamítá. Využívá tak možnosti, kterou jí dává ustanovení v obchodních podmínkách svých úvěroých produktů. Kdykoliv a bez sankcí je u Lišky možné předčasné splacení až ve fázi řádného úvěru ze stavebního spoření. Jisté možnosti však Liška přesto dává. „Pro snížení měsíčního zatížení umožňuje Liška částečné splacení meziúvěrového účtu, to znamená snížení jistiny o 15 procent ročně,“ uvádí tiskový mluvčí. Jinak stavební spořitelna předčasné splacení meziúvěru umožňuje jen ve výjimečných životních situacích, jako je úmrtí, rozvod nebo prodej nemovitosti.

Mluvčí Lišky přidal i další podrobnosti: "Má-li klient uzavřenu smlouvu s fixací (tři roky nebo šest let), pak ke dni fixace úrokové sazby splacení meziúvěru povolujeme. Klient musí zaslat zhruba měsíc dopředu žádost o jednorázové splacení prostřednictvím našeho formuláře, s ověřeným podpisem. Na základě žádosti dojde k vyčíslení, které se odesílá na adresu klienta." Liška předčasné splacení umožňuje také v případě, že je meziúvěr v takzvaně spotřebitelském režimu, není zajištěn nemovitostí ani ručitelem.

Pokud jde o sankce spojené s předčasným splacením, je podle mluvčího Lišky třeba rozlišit, z jakého důvodu klient jednorázově splácí. U řešení výjimečné životní situace a u "spotřebitelských úvěrů" si spořitelna účtuje poplatky za předčasné splacení podle aktuálního sazebníku, a to ve výši 5% z předčasně splacené části úvěru, při splacení v době fixace úrokové sazby nejsou poplatky účtovány žádné.  Za vyčíslení meziúvěru u Lišky neplatíte, když ho chcete opakovaně, nachystejte si dvě stě padesát korun.

Předčasné splacení Liška zamítá, ale jasně říká komu a kdy refinancování povolí.

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. (dále jen Raiffka)

Raiffka podle své tiskévo mluvčí předčasné splacení překlenovacího úvěru klientům umožňuje, aniž by museli splňovat další kritéria a podmínky. S mimořádnou splátkou překlenovacího úvěru je spojen poplatek ve výši 5% z výše mimořádné splátky, maximálně však 30.000 Kč, přičemž Raiffka technicky nerozlišuje mezi mimořádnou splátkou a předčasným splacením celého úvěru. Zároveň platí, že u mimořádné splátky překlenovacího úvěru spotřebitelského typu (bez zástavy nemovitostí) aktuálně vycházíme klientům vstříc a tento poplatek Raiffka neúčtuje. 

Za potvrzení o výši dluhu u úvěru zajištěného nemovitostí dáte tato stavební spořitlna zaplatí klient 5.000 Kč, u ostatních překlenovacích úvěrů 1.000 Kč.

Předčasné splacení bez problémů, ale s poplatkem.

Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. (dále jen Wüstenrot): Šalamouni

Wüstenrot umožňuje předčasné splacení spotřebitelského překlenovacího úvěru na základě písemné žádosti klienta, přičemž překlenovací úvěr, který není spotřebitelským, je možné předčasně splatit se souhlasem stavební spořitelny. Úhrada za předčasné splacení je účtována podle aktuálně platného sazebníku úhrad a stavební spořitelna umožňuje také mimořádné vklady na účet stavebního spoření, kterými si klient může zkrátit dobu do "překlopení" úvěru na řádný úvěr ze stavebního spoření, který je možné jednorázově splatit bez sankcí a poplatků. 

Wüstenrot vyhodnocuje jednotlivé žádosti klientů o předčasné splacení překlenovacího úvěru vždy individuálně. Předčasné splacení umožní například v případě prodeje úvěrované nemovitosti, úmrtí účastníka stavebního spoření, vypořádání společného jmění manželů a podobně, odpověděla tisková mluvčí Wüstenrotu, ale zda souhlasí i z důvodů, že klient chce jednoduše zlevnit svoje splácení, se nedá předem odhadnout. 

Za předčasné splacení překlenovacího úvěru si Wüstenrot dle aktuálního sazebníku účtuje poplatek ve výši 3% z předčasně splacené části úvěru za každý započatý rok, který schází do překlopení meziúvěru na řádný úvěr a za vyčíslení a potvrzení zůstatku úvěru zaplatí klient 500 Kč.

Tato stavební pořitelna povolí / nepovolí refinancování. V některých případech vždy a jindy, možná ano / možná ne.

Stavební spořitelna ČS a.s. (dále jen Buřinka): Taktéž ano, s poplatkem

Buřinka předčasné splacení překlenovacího úvěru umožňuje.  Všichni klienti mohou úvěr předčasně splatit a poplatek spojený s předčasným doplacením úvěru má klient uvedený ve své úvěrové smlouvě. Bohužel nelze specifikovat přesnou částku, poplatek závisí na ceníku, typu smlouvy a typu úvěru, které klient využívá. Při refinancování úvěru jinou bankou klientům Buřinka vystavuje Potvrzení o vyčíslení zůstatku úvěru a cena za jeho vystavení pokrývá naše náklady s ukončením úvěru, shrnuje tisková mluvčí Buřinky. Podle aktuálního sazebníku dělá poplatek za předčasné splacení 1% až 6% z výše jistiny uhrazené mimořádnou splátkou, podle typu čerpaného úvěru. Za zmiňovaný výpis o stavu úvěru zajištěného nemovitostí zaplatí klient 4.650 Kč, u úvěru nezajištěného nemovitostí je poplatek za zminěný výpis 750 Kč.

Taktéž tato stavební spořitelna dovolí refinancování, ale s poplatkem.

Zdroj: penize.cz