Postup řešení HÚ

Neprodávám hypotéky, já nabízím řešení vaší situace. Vyřešení vaší hypotéky je souhrn několika kroků, které do sebe musí zapadat. Rozhodně doporučuji, když svůj investiční záměr proberete ze zkušeným hypotečním specialistou. Jakým způsobem řeším hypoteční úvěry se svými klienty já? 

sluzby

Je váš cíl reálný?

Hypoteční makléř se vás nejdříve podrobně vyptá na vaše vaše plány a finanční možnosti. Pak okamžitě posoudí, zda bude možné váš záměr realizovat.

Analýza možností

Pokud je váš záměr reálný, hypoteční makléř ho podrobně zanalyzuje a sestaví váš klientský profil. Pak navrhne několik řešení, která důkladně prověří u všech vybraných bank. Jednotlivá řešení potom porovná z hlediska jejich výhodnosti.

Nabídka řešení

Ve srozumitelné podobě vám hypoteční makléř vysvětlí vaše možnosti a načrtne jejich výhody a nevýhody. Na základě vašich priorit vám doporučí optimální řešení.

Kompletace podkladů

Když odsouhlasíte finální řešení, hypoteční makléř vyhotoví seznam podkladů nutných k vyřízení hypotéky a sepíše s vámi žádost o úvěr. Probere s vámi také způsob získání dokumenty a obstará kompetaci podkladů.

Schvalování v bance

Také s bankou bude za vás komunikovat hypoteční makléř: předá jí vaše podklady a s pracovníkem banky je ověří. Řeší případné komplikace jak s bankou, tak i s prodávajícím a s vámi. Navíc hlídá důležité termíny.

Možná rizika

Konečné schválení úvěru je vždy v pravomoci banky, která může při schvalování úvěru změnit veškeré jeho parametry. Proto je tu pro vás hypoteční makléř, který vám pomůže možné nástrahy odhalit a vyřešit.

Podpis smlouvy

Po úspěšném schválení váš makléř dohlédne na sepsání úvěrových smluv a zkontroluje jejich správnost. Bude asistovat při podpisu smlouvy úvěrové smlouvy a vysvětlí vám vše potřebné.

Čerpání úvěru

Hypoteční makléř vám pomůže i při dokládání dokumentů potřebných ke splnění podmínek čerpání hypotéky. Dokumenty prohlédne a předá je bance. Nakonec vás bude informovat o úspěšném čerpání úvěru.


Mohlo by vás zajímat

Seznam dokumentů potřebných k vyřízení hypotečního úvěru >>

Potvrzení příjmu žadatele:

 • příjem ze zaměstnání
  Ideální je, pokud máte pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Pokud máte pracovní smlouvu na dobu určitou, je důležité, abyste již nebyli ve zkušební době a aby smlouva byla už alespoň 1x obnovena. U některých profesí, např. u učitelů, jsou smlouvy na dobu určitou akceptovány. Příjem se dokládá formou doložení potvrzení o příjmu na formuláři banky. Banka většinou taktéž vyžaduje výpis z bankovního účtu, kam chodí mzda (většinou za poslední 3 měsíce).
 • příjem z podnikání
  Pokud podnikáte, nejčastěji jako OSVČ, musíte si připravit kopii svého daňového přiznání (DP). Některým bankám stačí DP za poslední kalendářní rok, některým bankám budete muset předložit DP z posledních dvou let, a zároveň doložit, že nemáte žádné závazky vůči finančnímu úřadu nebo správě sociálního zabezpečení.

Osobní údaje žadatele:

 • kopie OP
  V některých bankách je potřeba doložit kopii druhého z dokladů – řidičský průkaz, pas nebo rodný list)

 

Podklady k úvodnímu projednání HÚ:

 • Žádost o hypoteční úvěr:
  a) klient žádá o hypoteční úvěr prostřednictvím žádosti o hypoteční úvěr. Součástí žádosti je i soupis závazků. Do tohoto soupisu výdajů patří zejména Vaše závazky – kontokorenty na běžných účtech, kreditní karty, spotřebitelské úvěry nebo leasing. Všechny tyto výdaje ovlivňují Vaši bonitu a doporučujeme Vám se těchto závazků zbavit ještě předtím, než půjdete žádat o hypotéku. Dobrý hypotéční poradce Vám s tím poradí.

  b) mezi další výdaje, na které nesmíte zapomenout, patří i Vaše ručitelské závazky, výživné na dítě nebo Váš majetkový podíl v právnické osobě, která je v konkurzu. Pokud tyto výdaje nepřiznáte, nebo na ně zapomenete, mohla by být Vaše žádost o hypotéku zamítnuta z důvodu zatajení důležitých informací.


 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
  Aby banka vaši žádost o HÚ vůbec mohlo projednat, musíte bance udělit souhlas se zpracováním osobních údajů, jehož součástí je souhlas s náhledem do bankovního a nebankovního registru klientských informací.

Odhad nemovitosti a s tím související dokumenty:

  • Stanovení zástavní hodnoty nemovitosti formou odhadu nemovitosti
  • Existují dva druhy odhadů nemovitostí. Prvním je znalecký posudek podle vyhlášky, který se zpracovává např. kvůli dani z převodu nemovitostí nebo kvůli dědické dani. Druhým typem je odhad obvyklé ceny nemovitosti, tedy tržní odhad, který vyjadřuje hodnotu, za kterou je reálné nemovitost momentálně prodat. V případě hypotéky se jedná o tu druhou variantu - odhad obvyklé ceny nemovitosti, k jehož vyhotovení budete potřebovat následující dokumenty:
   • Dokumenty potřebné k vyhotovení odhadu nemovitosti
    • aktuální výpis z katastru nemovitostí (výpis z listuvlastnictví);
    • nabývací tituly– tzn. Kupní smlouva,darovací smlouva,rozhodnutí o dědictví apod. (doklad, jaký způsobem nabyl prodávající nemovitost)
    • aktuální snímek z katastrální mapy
    • budoucí kupní smlouva k nemovitosti nebo její návrh – někteří odhadci ji k vypracování odhadu požadují, někteří ji nepožadují.
    • Některé banky si samy kontaktují své odhadce na základě žádosti klienta a některé banky to nechají na Vás.
   • V případě, že účel úvěru je výstavba RD nebo rekonstrukce stávající nemovitosti, stanovuje se formou odhadu cena současná i cena budoucí. Klient k odhadu nemovitostí dokládá tkz. položkový rozpočet, kde jsou bodově popsané náklady na předmětnou rekonstrukci / výstavbu RD.

Doložení účelu HÚ:

 • Koupě nemovitosti
  V případě koupě nemovitosti klient dokládá návrh kupní smlouvy (nepodepsaný), v případě plnění kupní ceny formou advokátní úschovy, případně jiné úschovy, tak i návrh této úschovy.
 • Výstavba RD / rekonstrukce
  Pokud rekonstrukce či výstavba vyžaduje stavební povolení nebo tkz. „ohlášku“, je nutné doložit vyjádření příslušného stavebního úřadu. Položkový rozpočet se dokládá již k odhadu nemovitosti.
 • Refinancování HÚ
  Kopie původní úvěrové smlouvy a poslední výpis z úvěrového účtu. K čerpání HÚ je nutné doložit souhlas ze splacením současné hypotéky včetně vyčíslení dluhu ke splacení (doklad vystaví současný věřitel na žádost klienta).

Sjednání pojištění nemovitosti s vinkulací:

 • Pojištění nemovitosti
  Čerpání hypotéčního je vždy podmíněno sjednáním pojištění nemovitosti, tedy bytové jednotky nebo RD. Některým bankám stačí v případě bytu pouze uzavření pojištění domácnosti na dostačující částku. Případné plnění z těchto pojistných smluv musí být bance vinkulováno. Vinkulace znamená, že peníze z případné pojistné události (nad určitou finanční hodnotu, většinou 100.000,- Kč) nedostanete do ruky Vy, ale přímo Vaše banka. Ta pak s Vámi jedná, zda Vám peníze uvolní na opravu poškozené nemovitosti, nebo zda peníze použije na splátku Vaší hypotéky, což může být v případě totální škody, např. po požáru.

Sjednání životního pojištění

 • Parametry ŽP
  Některé banky životní pojistku na příslušnou dlužnou částku požadují a některé ne. Některé banky nabízejí k hypotékám vlastní riziková pojištění, ve většině případů ale nebývají výhodná. V každém případě je dobré zjistit, co dalšího máte na trhu k dispozici a nabídky si porovnat. Myslíme si, že k finanční stabilitě Vaší rodiny dobré zajištění v případě dluhu patří v každém případě. Jak byste se cítili, kdyby Vás přejelo auto a Váš partner zůstal sám s hypotékou a malými dětmi? 

Kdo je hypoteční makléř a jak mi může pomoci? >>

Hypoteční makléř (někdy také hypoteční broker) je společnost, která na základě licence zprostředkovává prodej finančních produktů smluvních bank. Převažuje nabídka hypotečních úvěrů, u některých větších hypotečních makléřů si ale můžete vyřídit také stavební spoření či úvěr ze stavebního spoření, pojištění, spotřebitelský úvěr nebo americkou hypotéku.